Trang chủ Tags Nợ xấu bao lâu được xóa

Nợ xấu bao lâu được xóa

Khi nào thì bị rơi vào đối tượng nợ xấu? Nợ xấu bao lâu được xóa?

Nợ xấu là khoản nợ quá hạn người vay không thanh toán, tùy vào thời gian quá hạn sẽ có các mức độ nợ xấu khác nhau. Thời gian quá hạn càng nhiều, thời gian xóa nợ xấu càng lâu. Vậy nợ xấu bao...