Nguồn vốn tín chấp

Nguồn vốn tín chấp

Ưu thế nổi bật:
Không cần tài sản đảm bảo.
Giảm 1% lãi suất vay so với các khoản vay thông thường.
Hạn mức từ 300 triệu đến 5 tỷ đồng.
Không yêu cầu số năm thành lập.
Chỉ áp dụng cho các DN hoạt động tại HN và HCM

Doanh thu trung bình/năm
30 tỷ
500 triệu
30 tỷ
Kỳ hạn vay(theo tháng): 
Nhận vốn đến 
3 tỷ
Gốc lãi phải trả tháng đầu 
288.750.000 đ
Nhận vốn đến 
300 triệu
Gốc lãi phải trả tháng đầu 
28.875.000 đ
Khởi đầu
Phát triển
Phát triển mạnh
Thịnh vượng

Có vẻ bạn đang trong giai đoạn Gieo hạt của doanh nghiệp. Bạn sẽ cần thêm vốn để nảy mầm và phát triển Hãy để VPBank cùng đồng hành với con đường lớn mạnh của Doanh nghiệp nhé!

Nguồn vốn thế chấp

Ưu thế nổi bật:
Đa dạng loại hình tài sản đảm bảo
Tỷ lệ cho vay trên giá trị tài sản thế chấp lên đến 100%
Lãi suất chỉ từ 7%/năm

Tài sản thế chấp của doanh nghiệp bạn là:
   
Kỳ hạn vay(theo tháng): 
Trị giá tài sản thế chấp 
Cơ hội vay đến
3.000.000.000 đ
Bảng ước tính gốc lãi trả hàng tháng
Tháng Gốc Lãi Tổng
1 250.000.000 20.000.000 270.000.000
2 250.000.000 18.333.334 268.333.334
3 250.000.000 16.666.667 266.666.667
4 250.000.000 15.000.000 265.000.000
5 250.000.000 13.333.334 263.333.334
6 250.000.000 11.666.667 261.666.667
Tổng 3.000.000.000 130.000.004 3.130.000.004