Lưu trữ hàng ngày: 30 Tháng Ba, 2020

Mua bảo hiểm chống Covid-19 – chỉ 30.000 đồng tại VPBank  Mua bảo hiểm chống Covid-19 - chỉ 30.000 đồng tại VPBank Gói bảo hiểm Anti Covid–19 của VPBank và PTI đang triển khai sẽ hỗ trợ khách hàng với quyền lợi bảo hiểm tới 150 triệu đồng khi không may với dịch bệnh virus Corona. Ngoài những tính năng hiện...