Lưu trữ hàng ngày: 15 Tháng Hai, 2020

Công nghệ bán lẻ Walmart đã sẵn sàng mở rộng quy mô robot tồn kho của mình lên 650 cửa hàng bổ sung Cảm giác như tôi vừa viết về những nỗ lực tự động hóa của Walmart . Nhưng các robot thực sự sẽ ra mắt vào năm 2020. Walmart đã thử nghiệm tự động hóa kho, robot sạch hơn và robot quét hàng tồn...