Thứ Năm, Tháng Mười Một 21, 2019

Lưu trữ hàng ngày: 21 Tháng Mười Một, 2019

Thành phố Johannesburg bị tấn công lần 2, từ chối trả tiền chuộc Một cuộc tấn công của Shadow Kill Hackers đã xâm phạm mạng lưới thành phố Johannesburg  và tắt các dịch vụ quan trọng là cuộc tấn công đòi tiền chuộc thứ hai vào thành phố này trong nhiều tháng. Thành phố Johannesburg, Nam Phi, từ chối trả khoản...