Thứ Hai, Tháng Mười Một 11, 2019

Lưu trữ hàng ngày: 9 Tháng Mười Một, 2019

11 mẹo thành công gây quỹ bởi Janet AttardCập nhật lần cuối: ngày 1 tháng 11 năm 2019 Làm thế nào bạn có thể làm cho chiến dịch gây quỹ cộng đồng của mình thành công? Sử dụng 11 lời khuyên này từ những người đã chạy các chiến dịch tài trợ thành công để giúp bạn đạt được hoặc vượt quá...
Crowdfunding: Cách quyên tiền để sản xuất một sản phẩm hoặc tác phẩm nghệ thuật Bạn đang tìm cách tài trợ cho ý tưởng lớn tiếp theo của mình? Crowdfunding có thể là câu trả lời. Đây là cách bạn có thể sử dụng phương thức gây quỹ cộng đồng để quyên tiền. Nguồn hình ảnh: BigStockPhoto.com Kiếm tiền để tài trợ cho một sản phẩm...