Lưu trữ hàng ngày: 5 Tháng Mười Một, 2019

Nguyên tắc thiết kế UX cho AR & VR của Trường Kỹ thuật Tandon của Đại học New York | Chấp nhận ứng dụng BẮT ĐẦU TRÊN Ngày 10 tháng 12 năm 2019 THỜI GIAN 2 tháng trực tuyến 2-4 giờ mỗi tuần HỌC PHÍ 1.400 USD Tại sao phải nghiên cứu các nguyên tắc thiết kế UX cho AR & VR? Các ngành công nghiệp trò chơi...
Trí tuệ nhân tạo: Chiến lược chuyển đổi doanh nghiệp hàng đầu - Chương trình mới của Kellogg Executive Education GIÁO DỤC THỰC HIỆN Tìm hiểu làm thế nào để chuyển đổi doanh nghiệp của bạn thông qua AI. ĐĂNG KÝ NGAY >> Chương trình trực tuyến ●  Bắt đầu từ ngày 14 tháng 11 năm 2019 ●  Lệ phí: $ 2,900 Các công nghệ AI đang thay...